Tìm Kiếm
Tiếp Theo

Khoa Học và Tâm Linh

Phỏng Vấn Michiko Hayashi Về Bài Học Hòa Bình Từ Nước

2018-09-29
Ngôn Ngữ:Korean(한국어)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Masaru Emoto, a Japanese doctor of alternative medicine, discovered that water has a memory and makes beautiful crystals if water obtains a good information (positive intentions, words or music, etc.). But on the other hand, water cannot make crystals, or misshapen crystals when the information is negative. He also discovered that our words and thoughts are really powerful. So when we are positive and think positive, use beautiful words, then our life changes and the world changes and we all become healthy and happy.
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android