Tìm Kiếm
Tiếp Theo

Khoa Học và Tâm Linh

Thuật Thôi Miên Sâu: Cánh Cửa Dẫn Đến Tiềm Thức, Phần 1/3

2018-07-18
Ngôn Ngữ:English,Spanish(Español),Mandarin Chinese(中文)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Today we are going to learn how deep states of hypnosis can help to activate our subconscious mind and spiritual awareness through scientific explanation. Hypnosis in early medical applications can be traced back to the 19th century, during which doctors used hypnosis to help patients to control pain. Later, people started to use hypnosis to explore human’s past and present lives, or even the higher aspect of inner wisdom. In recent times, we hypnotherapists even find that through hypnosis we can explore the human soul in parallel universes.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android