Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Tìm Kiếm
Danh Mục
Nguồn Gốc Cao Thượng

Chúa Giê-su Là Người Trường Chay, Phần 3/3: Hồi Sinh Đặc Tính Thuần Chay Trong Thiên Chúa Giáo Ngày Nay.

15:52

Chúa Giê-su Là Người Trường Chay, Phần 3/3: Hồi Sinh Đặc Tính Thuần Chay Trong Thiên Chúa Giáo Ngày Nay.

Một khi bánh xe nghiệp quả đã khởi động, thì rất khó để dừng lại. Nó phải đi hết tiến trình. HOÀN TOÀN THUẦN CHAY! Giống như quý vị đi lầm về hướng nam, nhưng thực sự quý vị muốn đi về hướng bắc, và quý vị chỉ cần quay đầu và đi về hướng bắc. Hãy quay đầu ngay khi còn có thể. Bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi hứa sẽ thay mặt quý vị can thiệp với Thiên Đàng.
Nguồn Gốc Cao Thượng
2020-06-18   3519 Lượt Xem
Nguồn Gốc Cao Thượng
2020-06-18

Chúa Giê-su Là Người Trường Chay, Phần 2/3: Sự Thỏa Hiệp Của Thánh Phao-lô

15:35

Chúa Giê-su Là Người Trường Chay, Phần 2/3: Sự Thỏa Hiệp Của Thánh Phao-lô

Vì tất cả những gì sai trái mà quý vị làm, chỉ là do Ma và Ma cũng là kẻ đã tạo ra tâm trí. Tâm trí, Ma, tất cả đều từ Thế Giới Bóng ảo tưởng. Nên, nếu quý vị làm điều gì đó sai trái, đó không phải là lỗi của quý vị. Tôi không nhìn sự việc theo cách đó.
Nguồn Gốc Cao Thượng
2020-06-11   2121 Lượt Xem
Nguồn Gốc Cao Thượng
2020-06-11

Chúa Giê-su Là Người Trường Chay, Phần 1/3: Chúa Bẻ Bánh Mì

16:04

Chúa Giê-su Là Người Trường Chay, Phần 1/3: Chúa Bẻ Bánh Mì

“Cho quả của cây và hạt của các loại thảo mộc đó là những thứ ta chỉ ăn.” (Phúc Âm Nazarene) “Các ngươi không được lấy đi mạng sống của bất cứ sinh vật nào để làm vui, hoặc vì lợi tức, cũng không được làm tổn thương chúng.” (Bài đọc XLVI, 10)
Nguồn Gốc Cao Thượng
2020-06-04   5862 Lượt Xem
Nguồn Gốc Cao Thượng
2020-06-04

Đàm Thoại Với Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm: Nguyên Tắc Thiêng Liêng Của Sự Sống và Sống Thanh Sạch – Phần 2/2

13:41

Đàm Thoại Với Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm: Nguyên Tắc Thiêng Liêng Của Sự Sống và Sống Thanh Sạch – Phần 2/2

“The Lord would bring His people into a position where they will not touch nor taste the flesh of dead animals. Then let not these things be prescribed by any physician who has a knowledge of the truth for this time. And in a short time the milk of the cow will also be excluded from the diet of God’s commandment-keeping people. In a short time it will not be safe to use anything that comes from the animal creation. Those who take God at His word and obey His commandments with the wole heart will be blessed. He will be their shield of protection. Distrust、disobedience, and alienation from God’s will and way will place the sinner in a position where the Lord cannot give him His divine favor.”
Nguồn Gốc Cao Thượng
2018-09-20   4327 Lượt Xem
Nguồn Gốc Cao Thượng
2018-09-20

Đàm Thoại Với Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm: Nguyên Tắc Thiêng Liêng Của Sự Sống và Sống Thanh Sạch – Phần 1/2

14:31

Đàm Thoại Với Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm: Nguyên Tắc Thiêng Liêng Của Sự Sống và Sống Thanh Sạch – Phần 1/2

A lot of the dynamics of what the Bible teaches about life, alongside nutrition, is all about inner peace, finding harmony between God and yourself, and I think that's one of the things that gives joy, and gives a meaning for living. The idea is that everything we do in our recreation, in our social life, in our nutrition and diet, we must all make the best decisions that will be of best benefit to ourselves and of best benefit to others. So, we have "Eight Doctors" is what we called them, the Eight Laws of Health in the Seventh-day Adventist Church, and it's an acronym. It spells New Start.
Nguồn Gốc Cao Thượng
2018-09-19   3921 Lượt Xem
Nguồn Gốc Cao Thượng
2018-09-19

Nguồn Gốc Cao Thượng: Phái Chishti Của Đạo Sufi - Thương Yêu Thượng Đế, Tôn Trọng Tất Cả

14:58

Nguồn Gốc Cao Thượng: Phái Chishti Của Đạo Sufi - Thương Yêu Thượng Đế, Tôn Trọng Tất Cả

Throughout the centuries, the Chishti Order emphasized the importance of keeping a vegetarian diet. “There are two things which speak against flesh-eating: one thing is that meat, as a substance, hinders spiritual progress, and the other is that the unkindness toward the animals in a breach of moral law. Morally, there is no doubt that it has a hardening effect upon the heart of man, which is meant to sympathize, not only with his follow man, but with every living creature. There is no doubt that if all the people in the world became vegetarian, there would be no more wars. A person who refrains from killing the lower creatures would surely not be inclined to kill his fellow man. ”
Nguồn Gốc Cao Thượng
2018-09-16   4722 Lượt Xem
Nguồn Gốc Cao Thượng
2018-09-16

Kinh Bổn Nguyện Và Công Đức Của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phần 2/2

13:07

Kinh Bổn Nguyện Và Công Đức Của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phần 2/2

The Khruba Worship, which is a branch of Yuan Buddhism flourishing in northern Thailand. One notable discipline of this practice is to adhere to a plant-based diet. Vegetarianism and meditation are part of their daily practice. The Khrubas taught Buddhist teachings to their students and advised them to switch to a vegetarian diet.He taught the Dharma to the villagers, telling them to not kill or cause harm to animals, cease meat eating and abstain from alcohol. He also taught them Buddhist wisdoms and to be kind towards all living beings. The monks and the villagers there still keep vegetarian diets and continue to follow the wise teachings of Khruba Chaiyawongsa.
Nguồn Gốc Cao Thượng
2018-09-09   4381 Lượt Xem
Nguồn Gốc Cao Thượng
2018-09-09

Làng Ăn Chay Amirim Tại Galilee, Israel – Phần 2/ 2

15:54

Làng Ăn Chay Amirim Tại Galilee, Israel – Phần 2/ 2

The cornerstone principles on which Amirim is founded include vegetarianism and an organic lifestyle. Today, about 150 families live in Amirim, including many children. Many people are in the guesthouse business or have veg restaurants.
Nguồn Gốc Cao Thượng
2017-11-07   3992 Lượt Xem
Nguồn Gốc Cao Thượng
2017-11-07

VEG 261-1830 Làng Ăn Chay Amirim Tại Galilee, Israel – P1/2

13:25

VEG 261-1830 Làng Ăn Chay Amirim Tại Galilee, Israel – P1/2

The special village was founded in the 1950s, by a group of nature lovers. The cornerstone principles on which Amirim is founded include vegetarianism and an organic lifestyle, it is required that one be vegetarian in order to become a permanent resident of the village.
Nguồn Gốc Cao Thượng
2017-10-31   4494 Lượt Xem
Nguồn Gốc Cao Thượng
2017-10-31
Đi Tới Trang
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề