Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Tìm Kiếm
Danh Mục
Lời Thánh Khải
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư

Đắm mình trong nhiều chủ đề đầy khai ngộ, những cuộc phỏng vấn và kinh điển của các tôn giáo lớn và các đoàn thể tâm linh trên toàn cầu. Giáo lý của nhiều truyền thống tâm linh trên thế giới được trình chiếu, bao gồm phái Bishnois, Phật giáo, đạo Cao Đài, Ki-tô giáo, Khổng giáo, phái Essene, triết học Hy Lạp, Ấn Độ giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Kỳ-Na giáo, Do Thái giáo, Ma-ni giáo, Mặc gia, Hội Hồng Hoa Thập Tự, Thần đạo, đạo Sikh, Hồi giáo Mật Tông, Đạo giáo, Thông Thiên học, Phật giáo Tây Tạng, tín ngưỡng Toltec, Bạch Huynh Đệ Đại Đồng, Tín ngưỡng của người Bản địa và Hỏa giáo.Đồng thời, chương trình cũng cung ứng nhiều bài giảng đầy trí huệ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trong suốt 30 năm hoằng pháp toàn cầu của Ngài, giảng giải cho những người thành tâm cầu đạo về chân ý nghĩa của đời sống, sự an bình nội tại cùng nhiều chủ đề ý nghĩa khác.

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 9/9

22:17

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 9/9

“Gieo nhân nào gặt quả nấy”. Nếu chúng ta gây đau khổ cho chúng sinh trong bất cứ hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta không bao giờ hoàn toàn cảm thấy vô tội, và do đó, không thể hoàn toàn hạnh phúc.
Lời Thánh Khải
2021-12-29   1045 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-29

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 8/9

20:53

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 8/9

Chân phúc chỉ đến từ việc biết Thượng Đế, đó là Tự Tánh của mình. Nhưng trong thế giới này cũng có một số sự thay thế cho hạnh phúc, và chúng ta có thể cảm nhận chúng tạm thời. Nhưng chân phúc, chúng ta không thể so sánh với bất cứ gì gọi là hạnh phúc trên thế gian này.
Lời Thánh Khải
2021-12-28   873 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-28

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 7/9

22:45

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 7/9

Tôi rất rõ về Thượng Đế bởi vì Ngài hiển lộ cho tôi thấy bên trong. Thượng Đế của quý vị, Thượng Đế của tôi – cùng một Thượng Đế – chỉ là quý vị chưa biết Ngài. Còn tôi thì biết Ngài. Khi hành thiền theo pháp của tôi, quý vị có thể thấy Chúa Giê-su và tự mình hỏi Ngài.
Lời Thánh Khải
2021-12-27   954 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-27

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 6/9

18:56

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 6/9

Pháp môn này dành cho mọi thứ. Một khi tìm được Thượng Đế, chúng ta sẽ có thêm bình an và tình thương bên trong để đối phó với tất cả cảm xúc của con người bằng một cách tốt hơn.
Lời Thánh Khải
2021-12-25   1098 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-25

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 5/9

20:46

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 5/9

Biết Thượng Đế không những thăng hoa chúng ta: mà còn nâng cao thế giới, ban phước lành cho từ trường của thế giới; thế gian sẽ bớt chiến tranh, sẽ thêm hòa bình, thêm tình thương, thêm dồi dào cho mọi người xung quanh chúng ta.
Lời Thánh Khải
2021-12-24   955 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-24

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 4/9

21:58

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 4/9

Một khi chính chúng ta hàng phục lực lượng Thượng Đế, một khi chính chúng ta câu thông với lực lượng Thượng Đế và hàng phục lực lượng này, thì mọi thứ sẽ được chăm sóc tới từng chi tiết nhỏ.
Lời Thánh Khải
2021-12-23   1108 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-23

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 3/9

24:44

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 3/9

Chúng ta đã dùng nhiều thời gian cho những theo đuổi vô ích, mà đôi khi sau đó chúng ta hối hận. Giờ đây chúng ta biết cách tìm Thượng Đế – tôi sẽ chỉ cho quý vị – giờ đây chúng ta biết cách tìm sự tự do, tìm hạnh phúc bên trong, chúng ta sẽ dùng chỉ thời giờ phí phạm này, thời gian rảnh rỗi này, để biến nó thành sự khám phá quý báu về Thiên Quốc bên trong chúng ta.
Lời Thánh Khải
2021-12-22   1056 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-22

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 2/9

18:08

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 2/9

Mọi thứ, nếu được dùng một cách dư dả, chúng ta cảm thấy rất tự do và rất, rất vui. Tương tự, nếu có thể sử dụng ân điển của Thượng Đế, bên trong chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng tự tại.
Lời Thánh Khải
2021-12-21   998 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-21

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 1/9

19:00

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 1/9

Mỗi ngày trong đời tôi, khi gặp nhiều khó khăn, tôi cầu nguyện bên trong để Sư Phụ ban cho tôi sức mạnh và dũng khí, và tôi luôn nhận được những điều đó.
Lời Thánh Khải
2021-12-20   1233 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-20

Tịnh Tâm, Phần 9/9: Truyền Thông Thổ Nhĩ Kỳ Phỏng Vấn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay)

20:04

Tịnh Tâm, Phần 9/9: Truyền Thông Thổ Nhĩ Kỳ Phỏng Vấn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay)

Nếu chúng ta tìm được Thượng Đế, tất cả sẽ tốt đẹp, dù chúng ta có rời bỏ nhục thân đi nữa, điều mà mọi người phải trải qua, bằng cách này hay cách khác. Cho dù chúng ta phải từ bỏ tài sản của mình, Thượng Ðế luôn ở đó, và Thượng Ðế là tài sản duy nhất của chúng ta, và Thượng Đế là bảo đảm duy nhất, Thượng Ðế là điều duy nhất chúng ta phải luôn nhớ đến và tìm đến trong mọi hoàn cảnh.
Lời Thánh Khải
2021-10-20   1201 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-20

Tịnh Tâm, Phần 8/9: Vấn Đáp

14:15

Tịnh Tâm, Phần 8/9: Vấn Đáp

Trong Nhà của Thượng Ðế có nhiều dinh thự, đúng không? Nhiều dinh thự. Vì vậy người ngoại tinh cũng là sáng tạo của Thượng Ðế. Họ chỉ là những chúng sinh khác. Họ sống trong chiều không gian khác. Thỉnh thoảng họ thăm mình, để chúng ta biết rằng có những chúng sinh khác. Chúng ta không phải là duy nhất. Và để chúng ta biết rằng Thượng Ðế đầy quyền năng, Ngài sáng tạo đủ mọi vật và đủ loại chúng sinh.
Lời Thánh Khải
2021-10-19   934 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-19

Tịnh Tâm, Phần 7/9: Vấn Đáp

20:28

Tịnh Tâm, Phần 7/9: Vấn Đáp

Khi quán tưởng rất thâm sâu về Thượng Ðế, chúng ta sẽ thấy Thượng Ðế và chúng ta là một. Chúng ta không là gì khác ngoài con cái của Thượng Ðế. Chúng ta đồng nhất với Thượng Ðế, là con cái của Ngài, là chính Bản Thể của Ngài.
Lời Thánh Khải
2021-10-18   1174 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-18

Tịnh Tâm, Phần 6/9,Mục Vấn Đáp

18:39

Tịnh Tâm, Phần 6/9,Mục Vấn Đáp

Thượng Ðế là Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), là Tình Thương mà chúng ta cảm nhận được. Thượng Ðế là Âm Nhạc (Thiên Đàng nội tại).
Lời Thánh Khải
2021-10-16   1920 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-16

Tịnh Tâm, Phần 5/9,Mục Vấn Đáp

19:37

Tịnh Tâm, Phần 5/9,Mục Vấn Đáp

Chúng ta luôn ở cùng Thượng Đế. Chúng ta không bao giờ rời xa Thượng Ðế. Chỉ vì đôi khi chúng ta quá phân tâm do vấn đề sinh tồn vật chất. Chúng ta mất liên lạc. Thế thôi.
Lời Thánh Khải
2021-10-15   1294 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-15

Tịnh Tâm, Phần 4/9

20:02

Tịnh Tâm, Phần 4/9

Thế nên, nếu quý vị nghĩ rằng chưa nghe được Thượng Ðế, và không toại nguyện là thiên thần đến thăm quý vị, hoặc sứ giả từ Thượng Ðế, từ Thiên Đàng nói chuyện với quý vị, thì có lẽ tôi có thể giúp quý vị. Có một cách để tịnh tâm, rồi quý vị có thể tiếp xúc trực tiếp với sứ giả của Thượng Ðế, vị Vô Thượng Sư, dù Ngài là ai, được không?
Lời Thánh Khải
2021-10-14   1639 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-14

Tịnh Tâm, Phần 3/9

20:57

Tịnh Tâm, Phần 3/9

Xin chào quý vị, nhân danh Đức Tiên tri Muhammad (Bình An Ở Cùng Ngài) và Thượng Ðế, Đức Cha của chúng ta. Cầu Thượng Ðế gia ân quý vị thật nhiều để hàn gắn bất cứ đau buồn nào mà chúng ta vẫn cảm nhận được khi còn trong đời sống vật chất này.
Lời Thánh Khải
2021-10-13   1618 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-13

Tịnh Tâm, Phần 2/9

18:45

Tịnh Tâm, Phần 2/9

Nhưng khi tôi gặp Sư Phụ Thanh Hải, tôi cảm thấy rằng mình đã gặp vị chân sư. Và từ thời điểm đó, khoảng năm năm trước đây, cuộc đời tôi thay đổi đáng kể. Tôi cải thiện bản thân từ bên trong, và như Sư Phụ nói, một trong những mục đích chính của tu hành là để phát triển lòng từ bi của mình, khả năng thương tha nhân của mình.
Lời Thánh Khải
2021-10-12   1291 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-12

Tịnh Tâm, Phần 1/9

20:13

Tịnh Tâm, Phần 1/9

Điều tôi học được từ Sư Phụ, mà không thể học được từ Kinh Thánh, là tôi tìm được Thượng Đế ở đây. Bây giờ chúng tôi biết các tôn giáo không khác biệt. Chính chúng ta làm khác biệt. Chỉ có tôn giáo của Thượng Đế. Hoặc của Allah hoặc bất cứ vị nào mà quý vị muốn gọi Ngài.
Lời Thánh Khải
2021-10-11   1656 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-11

Mắt Trí Huệ – Luân Xa Huyền Bí Nhất: Trích Tuyển “Tô Điểm Đời Sống” Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 1/2

9:39

Mắt Trí Huệ – Luân Xa Huyền Bí Nhất: Trích Tuyển “Tô Điểm Đời Sống” Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 1/2

“Nếu quý vị tập trung vào mắt huệ, thì mọi thứ đều mãnh liệt hơn. Đây là trung tâm của mọi luân xa, tổng hành dinh của con người mình. Nên một khi tập trung ở đó, chúng ta giải thoát chính mình và tăng trưởng trên mọi phương diện”.
Lời Thánh Khải
2021-09-08   1731 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-09-08
Đi Tới Trang
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề