Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Tìm Kiếm
Danh Mục
Lời Thánh Khải

Đắm mình trong nhiều chủ đề đầy khai ngộ, những cuộc phỏng vấn và kinh điển của các tôn giáo lớn và các đoàn thể tâm linh trên toàn cầu. Giáo lý của nhiều truyền thống tâm linh trên thế giới được trình chiếu, bao gồm phái Bishnois, Phật giáo, đạo Cao Đài, Ki-tô giáo, Khổng giáo, phái Essene, triết học Hy Lạp, Ấn Độ giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Kỳ-Na giáo, Do Thái giáo, Ma-ni giáo, Mặc gia, Hội Hồng Hoa Thập Tự, Thần đạo, đạo Sikh, Hồi giáo Mật Tông, Đạo giáo, Thông Thiên học, Phật giáo Tây Tạng, tín ngưỡng Toltec, Bạch Huynh Đệ Đại Đồng, Tín ngưỡng của người Bản địa và Hỏa giáo.Đồng thời, chương trình cũng cung ứng nhiều bài giảng đầy trí huệ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trong suốt 30 năm hoằng pháp toàn cầu của Ngài, giảng giải cho những người thành tâm cầu đạo về chân ý nghĩa của đời sống, sự an bình nội tại cùng nhiều chủ đề ý nghĩa khác.

Đấng Thiêng Liêng Trong Vạn Vật: Trích Tuyển ‘Những Bài Thánh Ca Của Orpheus’, Phần 2/2

13:28

Đấng Thiêng Liêng Trong Vạn Vật: Trích Tuyển ‘Những Bài Thánh Ca Của Orpheus’, Phần 2/2

“O Goddess, Earth, of Gods and men the source, Endued with fertile, all destroying force; All-parent, bounding, whose prolific powers, Produce a store of beauteous fruits and flowers, All-various maid, the eternal world’s strong base Immortal, blessed, crowned with every grace; From whose wide womb, as from an endless root, Fruits, many-formed, mature and grateful shoot. Deep bosomed, blessed, pleased with grassy plains, Sweet to the smell, and with prolific rains. All flowery daemon, center of the world, Around thy orb, the beauteous stars are hurled With rapid whirl, eternal and Divine, Whose frames with matchless skill and wisdom shine.” “I Call strong Pan, the substance of the whole, Ethereal, marine, Earthly, general soul, Immortal fire; for all the world is thine, And all are parts of thee, O power Divine. Come, blessed Pan, whom rural haunts delight, Come, leaping, agile, wandering, starry light; The Hours and Seasons, wait thy high command, And round thy throne in graceful order stand.”“The piercing eye of Justice bright, I sing, Placed by the throne of Heaven’s Almighty King, Perceiving thence, with vision unconfined, The life and conduct of the human kind To thee, revenge and punishment belong, Chastising every deed, unjust and wrong; Whose power alone, dissimilars can join, And from the equality of truth combine: For all the ill, persuasion can inspire, When urging bad designs, with counsel dire, It is thine alone to punish; with the race Of lawless passions, and incentives base; For thou art ever to the good inclined, And hostile to the men of evil mind.”“The Holy king of Gods and men I call, Celestial Law, the righteous seal of all; The seal which stamps whatever the Earth contains, Nature’s firm basis, and the liquid plains: Stable, and starry, of harmonious frame, Preserving laws eternally the same: Thy all-composing power in Heaven appears, Connects its frame, and props the starry spheres; And shakes weak Envy with tremendous sound, Tossed by thy arm in giddy whirls around.”
Lời Thánh Khải
2022-01-25   12 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-25

Đấng Thiêng Liêng Trong Vạn Vật: Trích Tuyển ‘Những Bài Thánh Ca Của Orpheus’, Phần 1/2

14:42

Đấng Thiêng Liêng Trong Vạn Vật: Trích Tuyển ‘Những Bài Thánh Ca Của Orpheus’, Phần 1/2

Orpheus was an ancient spiritual Master who was born in Southern Bulgaria, and is believed to have been the son of the Thracian king, Oeagrus. His spiritual teachings focus on the belief that human souls are Divine and immortal, and once these Divine souls come down to Earth, they become trapped in the circle of successive rebirths. Utmost importance is thus placed on our actions on Earth, with the venerated ancient Master being a compassionate vegetarian who taught his followers that refraining from animal-people flesh was an essential element for the salvation of humans. In addition to being a spiritual Master, Orpheus was also a legendary musician and poet. One of his most famous works is “The Hymns of Orpheus,” where spiritual teachings are set in poetic form. Today, we would like to present excerpts from “The Hymns of Orpheus,” to you, dear viewers.“Great Heaven, whose mighty frame no respite knows, Father of all, from whom the world arose: Hear, bounteous parent, source and end of all, Forever whirling round this Earthly ball; Abode of Gods, whose guardian power surrounds The eternal world with ever during bounds; Whose ample bosom and encircling folds The dire necessity of nature holds.”“O Mighty first-begotten, hear my prayer, Whilst you wander through the air, Glorying in thy golden wings, From whom the race of Gods and mortals springs. From eyes obscure thou wipe the gloom of night, All-spreading splendor, pure and Holy Light Hence called, the glory of the sky, On waving pinions through the world you fly.”“With holy voice I call the stars on high, Pure sacred lights and genii of the sky. Celestial stars, the progeny of Night, In whirling circles beaming far your light, Refulgent rays around the Heavens ye throw, Eternal fires, the source of all below. With flames significant of fate ye shine, And aptly rule for men a path Divine.”“Hear golden Titan, whose eternal eye With broad survey, illumines all the sky. Self-born, unwearied in diffusing light, And to all eyes the mirror of delight: Lord of the seasons, with thy fiery car And leaping coursers, beaming light from far: With thy right hand the source of morning light, And with thy left the father of the night.”
Lời Thánh Khải
2022-01-24   195 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-24

Trân Quý Đời Người Quý Báu Của Mình, Phần 2/2

10:03

Trân Quý Đời Người Quý Báu Của Mình, Phần 2/2

“Bất bạo lực là lực lượng mạnh nhất. Bất bạo lực là bạn hữu vĩ đại nhất. Bất bạo lực là chân lý cao cả nhất. Bất bạo lực là giáo lý cao đẳng nhất”.
Lời Thánh Khải
2022-01-22   410 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-22

Trân Quý Đời Người Quý Báu Của Mình, Phần 1/2

9:38

Trân Quý Đời Người Quý Báu Của Mình, Phần 1/2

“Thân người khi bình an với chính mình, còn quý báu hơn ngọc quý hiếm nhất. Hãy trân quý thân mình – đó là của mình lần này thôi”.
Lời Thánh Khải
2022-01-21   466 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-21

Bản Chất Của Ảnh Hưởng Thiêng Liêng: Trích Từ ‘Cẩm Nang Cho Người Bối Rối’ Của Maimonides (trường chay), Phần 2/2

12:16

Bản Chất Của Ảnh Hưởng Thiêng Liêng: Trích Từ ‘Cẩm Nang Cho Người Bối Rối’ Của Maimonides (trường chay), Phần 2/2

“Những lực lượng phi thường từ khả năng giàu tưởng tượng của mình, áp dụng với lực đặc biệt đến khả năng hiểu biết của mình, mà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Khả năng Hiểu biết Tích cực, và bị gây ra bởi nó để đi từ tiềm năng đến thực tế. Chính qua khả năng hiểu biết mà ảnh hưởng đạt tới khả năng giàu trí tưởng tượng”.
Lời Thánh Khải
2022-01-20   193 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-20

Bản Chất Của Ảnh Hưởng Thiêng Liêng: Trích Từ ‘Cẩm Nang Cho Người Bối Rối’ Của Maimonides (trường chay), Phần 1/2

11:08

Bản Chất Của Ảnh Hưởng Thiêng Liêng: Trích Từ ‘Cẩm Nang Cho Người Bối Rối’ Của Maimonides (trường chay), Phần 1/2

“Chính ảnh hưởng Thiêng Liêng này di chuyển họ, không cho phép họ nghỉ ngơi dù bằng cách nào, mặc dù họ có thể tự chuốc lấy tội ác to lớn bởi hành động của họ”.
Lời Thánh Khải
2022-01-19   175 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-19

Trích Tuyển Kinh Pháp Cú, Phẩm 5-8, Phần 2/2

15:24

Trích Tuyển Kinh Pháp Cú, Phẩm 5-8, Phần 2/2

“Tự thắng, tốt đẹp hơn, Hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, Thường sống tự chế ngự”.
Lời Thánh Khải
2022-01-18   195 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-18

Trích Tuyển Kinh Pháp Cú, Phẩm 5-8, Phần 1/2

16:02

Trích Tuyển Kinh Pháp Cú, Phẩm 5-8, Phần 1/2

“Ðích đã đến, không sầu, Giải thoát ngoài tất cả, Ðoạn trừ mọi buộc ràng, Vị ấy không nhiệt não.”
Lời Thánh Khải
2022-01-17   232 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-17

Những Bài Ca Của Kabir (trường chay): Bài 51 – 76, Phần 2/2

12:55

Những Bài Ca Của Kabir (trường chay): Bài 51 – 76, Phần 2/2

“Người tử tế và tu hành công chính, mà không bị động giữa những sự việc thế gian, và là người xem các tạo vật trên Địa Cầu như chính bản thân họ, họ đạt được Đấng Bất Tử, đó là Thượng Đế chân chính mãi mãi bên họ”.
Lời Thánh Khải
2022-01-15   199 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-15

Những Bài Ca Của Kabir (trường chay): Bài 51 – 76, Phần 1/2

11:36

Những Bài Ca Của Kabir (trường chay): Bài 51 – 76, Phần 1/2

“Nhận Ngôi Lời đó, nơi Vũ trụ phát xuất! Ngôi Lời là Đạo Sư; tôi đã nghe thấy được, và trở thành đệ tử. Có bao nhiêu người biết ý nghĩa Ngôi Lời đó?”
Lời Thánh Khải
2022-01-14   138 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-14

Lòng Nhân Từ Thiêng Liêng Của Đấng Thánh Thiện Nhất: Trích Tuyển Thánh Điển Zohar Của Kabbalah, Phần 2/2

12:00

Lòng Nhân Từ Thiêng Liêng Của Đấng Thánh Thiện Nhất: Trích Tuyển Thánh Điển Zohar Của Kabbalah, Phần 2/2

“Và lòng từ bi này của Đấng Thượng Cổ là lòng nhân từ của chân lý. Và (cụm từ này) ‘lòng nhân từ của chân lý’ không phải nói đến sự sống của thân thể, mà nói đến sự sống của linh hồn”.
Lời Thánh Khải
2022-01-13   209 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-13

Lòng Nhân Từ Thiêng Liêng Của Đấng Thánh Thiện Nhất: Trích Tuyển Thánh Điển Zohar Của Kabbalah, Phần 1/2

12:10

Lòng Nhân Từ Thiêng Liêng Của Đấng Thánh Thiện Nhất: Trích Tuyển Thánh Điển Zohar Của Kabbalah, Phần 1/2

“Tôi đã thiền, và kìa, […] tôi nhìn ngắm ánh sáng tuyệt vời nhất của Ánh Sáng Thiên Đàng nội tại. [...] Và trong Ánh Sáng Thiên Đàng nội tại đó sự tối tăm chắc chắn bị xóa sạch, […] Tôi hỏi họ điều gì có thể là lời giải thích, […] họ trả lời: […] ‘Ngươi đã nhìn thấy tội lỗi được lấy đi’”.
Lời Thánh Khải
2022-01-12   241 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-12

Trích Tuyển ‘Pistis Sophia’ – – Chương 8 - 13, Phần 2/2

14:17

Trích Tuyển ‘Pistis Sophia’ – – Chương 8 - 13, Phần 2/2

“‘Ta đến trước cổng [thứ nhất] của bầu trời, tỏa sáng rực rỡ nhất, và không có giới hạn nào cho Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) xung quanh ta, và các cổng của bầu trời rung chuyển va vào nhau và tất cả mở ra ngay lập tức”.
Lời Thánh Khải
2022-01-11   202 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-11

Trích Tuyển ‘Pistis Sophia’ – – Chương 8 - 13, Phần 1/2

11:01

Trích Tuyển ‘Pistis Sophia’ – – Chương 8 - 13, Phần 1/2

“Hãy vui mừng, hân hoan và anh em hãy vui thêm lên, vì thời đại đã hoàn tất cho ta để mặc vào Y phục của ta, mà đã được chuẩn bị cho ta từ thuở ban đầu, mà ta đã để lại trong bí ẩn cuối cùng cho tới thời điểm hoàn tất”
Lời Thánh Khải
2022-01-10   244 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-10

Trích Tuyển Thánh Điển Phật Giáo Tây Tạng: 60 Bài Ca Của Milarepa (trường chay) – Bài Ca 43-44, 46-50, Phần 2/2

14:10

Trích Tuyển Thánh Điển Phật Giáo Tây Tạng: 60 Bài Ca Của Milarepa (trường chay) – Bài Ca 43-44, 46-50, Phần 2/2

“Nếu các con luôn thẳng thắn và chính trực trong Pháp (giáo lý chân chính), các con sẽ nhận được ân điển của Minh Sư. Nếu các con hiểu những lời này không sai trái, các con có thể chắc chắn rằng hạnh phúc và niềm vui hơn sẽ đến với các con, vì đó là kinh nghiệm của ta”.
Lời Thánh Khải
2022-01-06   290 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-06

Trích Tuyển Thánh Điển Phật Giáo Tây Tạng: 60 Bài Ca Của Milarepa (trường chay) – Bài Ca 43-44, 46-50, Phần 1/2

15:09

Trích Tuyển Thánh Điển Phật Giáo Tây Tạng: 60 Bài Ca Của Milarepa (trường chay) – Bài Ca 43-44, 46-50, Phần 1/2

“Thật tốt khi cha con hòa thuận – Giữ hòa hợp với mọi người là một công đức lớn; Nhưng công đức tốt nhất là giữ hòa thuận với cha mình”.
Lời Thánh Khải
2022-01-05   336 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-05

Tình Thương Và Tri Thức Sẽ Chinh Phục Tất Cả – Từ ‘Lá Trong Vườn Của Ngài Morya’ Tác Giả: Nicholas và Helena Roerich (trường chay), Phần 2/2

13:15

Tình Thương Và Tri Thức Sẽ Chinh Phục Tất Cả – Từ ‘Lá Trong Vườn Của Ngài Morya’ Tác Giả: Nicholas và Helena Roerich (trường chay), Phần 2/2

“Mỗi một ý nghĩ chính trực đều giúp cho nguyên lý, nhưng mục đích của các con phải nhân từ. Vì lợi ích Nguyên Lý của Ta các con có thể cương quyết, nhưng không được giận dữ, khi lan tỏa lực sáng tạo của lòng nhân từ”.
Lời Thánh Khải
2022-01-04   343 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-04

Tình Thương Và Tri Thức Sẽ Chinh Phục Tất Cả – Từ ‘Lá Trong Vườn Của Ngài Morya’ Tác Giả: Nicholas và Helena Roerich (trường chay), Phần 1/2

13:45

Tình Thương Và Tri Thức Sẽ Chinh Phục Tất Cả – Từ ‘Lá Trong Vườn Của Ngài Morya’ Tác Giả: Nicholas và Helena Roerich (trường chay), Phần 1/2

“Tất cả mọi thứ sẽ xảy ra tại nơi nó đã được chỉ định và nhiều điều sẽ thành hiện thực. Mắt (trần) không phải lúc nào cũng cảm nhận tia nắng mặt trời, nhưng mặt trời luôn sưởi ấm Địa Cầu. Tình Thương ấm áp được ban xuống thật dồi dào cho các con…”
Lời Thánh Khải
2022-01-03   361 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-03

Sống, Thay Vì Dường Như Sống – Trích Từ Bài Viết ‘Luật Tâm Linh’ Tác giả: Ralph Waldo Emerson (trường chay)

13:37

Sống, Thay Vì Dường Như Sống – Trích Từ Bài Viết ‘Luật Tâm Linh’ Tác giả: Ralph Waldo Emerson (trường chay)

“Đức hạnh là sự tuân thủ trong hành động với bản chất của vạn vật, và bản chất của vạn vật làm đức hạnh trở nên vượt trội”.
Lời Thánh Khải
2022-01-01   390 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-01

Trích Thánh Điển Kỳ Na Giáo ‘Uttaradhyayana’ – Bài Giảng 11 & 12, Phần 2/2

13:38

Trích Thánh Điển Kỳ Na Giáo ‘Uttaradhyayana’ – Bài Giảng 11 & 12, Phần 2/2

‘Không gây tổn thương cho sáu loại chúng sinh, không nói dối và không lấy những gì không được cho miễn phí, xả bỏ tài sản, phụ nữ, sự kiêu hãnh, và lừa dối, con người nên sống trong sự tự kiềm chế.
Lời Thánh Khải
2021-12-31   177 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-31
Đi Tới Trang
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề