Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Tìm Kiếm
Danh Mục
Thuần Chay và Tôn Giáo

Những Người Thương Thượng Đế Đều Ăn Thuần Chay – Phỏng Vấn Cha John Ryder Đáng Kính (thuần chay), Phần 2/2

13:44

Những Người Thương Thượng Đế Đều Ăn Thuần Chay – Phỏng Vấn Cha John Ryder Đáng Kính (thuần chay), Phần 2/2

Tri giác đó được thừa nhận; tri giác của động vật được thừa nhận. Lối ăn thịt bán sỉ đó được xem là một vấn đề. Nên tôi nghĩ mọi điều đang được cải thiện. Ngày càng có nhiều giám mục chính họ là người trường chay hoặc thuần chay.
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-05-07   150 Lượt Xem
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-05-07

Những Người Thương Thượng Đế Đều Ăn Thuần Chay – Phỏng Vấn Cha John Ryder Đáng kính (thuần chay), Phần 1/2

10:58

Những Người Thương Thượng Đế Đều Ăn Thuần Chay – Phỏng Vấn Cha John Ryder Đáng kính (thuần chay), Phần 1/2

“Nếu Thượng Đế, chúng ta tin Ngài Thượng Đế của tình thương, và không Thượng Đế của tình thương nào lại muốn làm hại hoặc gây tổn thương hoặc gây sợ hãi. Không thể có một đời sống, thế giới mà không có tổn thương, sợ hãi và cái chết, nếu chúng ta giết để ăn”.
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-05-06   329 Lượt Xem
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-05-06

Hành Trình Thuần Chay Vì Tình Thương: Phỏng Vấn Cha Donatello Iocco (Thuần Chay), Phần 2/2

11:51

Hành Trình Thuần Chay Vì Tình Thương: Phỏng Vấn Cha Donatello Iocco (Thuần Chay), Phần 2/2

Và mỗi khi quý vị cắn một miếng (thịt) và nó phá hủy một phần của Địa Cầu, ý tôi nói, đó là một trách nhiệm lớn. Chúng ta chịu trách nhiệm.
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-04-02   569 Lượt Xem
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-04-02

Hành Trình Thuần Chay Vì Tình Thương: Phỏng Vấn Cha Donatello Iocco (Thuần Chay), Phần 1/2

13:20

Hành Trình Thuần Chay Vì Tình Thương: Phỏng Vấn Cha Donatello Iocco (Thuần Chay), Phần 1/2

Tinh thần ban sự sống của Thánh Linh là thuần khiết và ban bố, và yêu thương, nhiều tới nỗi nó sẽ không còn chỗ cho những ham muốn hoặc ao ước cá nhân về thứ gì đó mà mặt khác, chúng ta có thể ăn, tốt cho sức khỏe, và không góp phần vào sự phá hủy Địa Cầu và bạo lực là hậu quả.
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-04-01   365 Lượt Xem
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-04-01

Đức Tashi Nyima (thuần chay) - Lòng Từ Bi Đối Với Người-Thân-Động-Vật Là Chân Tánh Của Chúng Ta, Phần 2/2

13:26

Đức Tashi Nyima (thuần chay) - Lòng Từ Bi Đối Với Người-Thân-Động-Vật Là Chân Tánh Của Chúng Ta, Phần 2/2

“Nếu quan tâm đến người đồng loại, nếu quan tâm đến các loài vật khác, nếu quan tâm đến Địa Cầu, đây là một điều quý vị có thể làm. Điều (ăn thuần chay) này không phải một sự hy sinh, trái lại, quý vị sẽ hạnh phúc”.
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-02-19   624 Lượt Xem
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-02-19

Đức Tashi Nyima (thuần chay) - Lòng Từ Bi Đối Với Người-Thân-Động-Vật Là Chân Tánh Của Chúng Ta, Phần 1/2

14:13

Đức Tashi Nyima (thuần chay) - Lòng Từ Bi Đối Với Người-Thân-Động-Vật Là Chân Tánh Của Chúng Ta, Phần 1/2

“Nếu tôi đóng góp cho phúc lợi của tha nhân, thì tôi đóng góp cho chính phúc lợi của tôi. Nếu tôi góp phần vào sự đau khổ của tha nhân, thì tôi góp phần vào đau khổ của chính mình”.
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-02-18   582 Lượt Xem
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-02-18

Lòng Từ Bi Cho Tất Cả Sáng Tạo Của Thượng Đế: Phỏng Vấn Giáo Sĩ Eliyahu Soiefer (thuần chay), Phần 2/2

14:40

Lòng Từ Bi Cho Tất Cả Sáng Tạo Của Thượng Đế: Phỏng Vấn Giáo Sĩ Eliyahu Soiefer (thuần chay), Phần 2/2

Chỉ là ý tưởng này về sự hợp nhất Thiêng Liêng, rằng tất cả chúng sinh đều có chung một tia sáng Thiêng Liêng. Chúng ta có thể, khi nào chúng ta có thể tìm thấy điểm chung, những điều mà chúng ta có và xây dựng và ráng tạo nên Địa Cầu hòa hợp, một thế giới hòa hợp.
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-01-29   339 Lượt Xem
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-01-29

Lòng Từ Bi Cho Tất Cả Sáng Tạo Của Thượng Đế: Phỏng Vấn Giáo Sĩ Eliyahu Soiefer (thuần chay), Phần 1/2

12:13

Lòng Từ Bi Cho Tất Cả Sáng Tạo Của Thượng Đế: Phỏng Vấn Giáo Sĩ Eliyahu Soiefer (thuần chay), Phần 1/2

Kế hoạch ban đầu của Thượng Đế dành cho loài người là chúng ta nên ăn dinh dưỡng thuần thực vật. Đó là một điều tuyệt diệu mà nhiều người không biết.
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-01-28   281 Lượt Xem
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-01-28

Hãy Ăn Thuần Chay – Hãy Làm Người Tu Hành Chân Chính, Phần 2/2

13:23

Hãy Ăn Thuần Chay – Hãy Làm Người Tu Hành Chân Chính, Phần 2/2

Nếu không ai ăn thịt, sẽ không có sát sinh. Vì vậy, bằng cách không ăn thịt, chúng ta có thể tu dưỡng lòng từ bi.
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-01-08   1243 Lượt Xem
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-01-08

Hãy Ăn Thuần Chay – Hãy Làm Người Tu Hành Chân Chính, Phần 1/2

11:45

Hãy Ăn Thuần Chay – Hãy Làm Người Tu Hành Chân Chính, Phần 1/2

Thành ra bất bạo lực là tôn giáo vô thượng; sống-và-để-chúng sinh-khác-sống. Mọi người muốn sống và muốn có quyền sống. Do đó chúng ta không thể hại bất kỳ chúng sinh nào, không thể giết bất cứ chúng sinh nào.
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-01-07   929 Lượt Xem
Thuần Chay và Tôn Giáo
2022-01-07
Đi Tới Trang
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề