Tiếp Theo
Video Liên Quan
Video Mới Nhất

Video Liên Quan

Video Mới Nhất

Xem thêm
Giữa Thầy và Trò
2021-03-20
5 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-19
1009 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2021-03-19
335 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2021-03-19
160 Lượt Xem
Supreme Master Television radiates the energies of love, peace, compassion, understanding, and respect of all lives
Dear Supreme Master Television staff, A thank you is not enough to express my gratitude and what I feel when I turn on Supreme Master Television. I could not even imagine how my life was without this Source of Light. One day, I had a beautiful experience. I saw that Supreme Master Television is like a huge-huge Sun, not only in our galaxy, but in the whole of Creation. Supreme Master Television radiates positive vibrations, that is helping the evolution and awakening of millions of worlds. Supreme Master Television radiates the energies of love, peace, compassion, understanding, and respect of all lives that can be felt in every corner of the visible and invisible worlds, galaxies, dimensions, and reaches all souls, melting all negativity that is kept for eons as binding karma. Thank you for making this miracle possible. Thank You, Dearest Supreme Master Ching Hai, for giving us such a treasure like Supreme Master Television. I wish all Your dreams come true! I love You forever! Kata from Austria
Since the first time he watched Supreme Master TV, he naturally turned to a pure vegan diet
Hallo, Supreme Master TV, I would like to share a joyful story with everyone. There was one time I went out for dinner. I met a loyal audience member of Supreme Master TV and chatted with him. He said that last year when he was surfing the Internet, he accidentally discovered Supreme Master TV. With curiosity, he entered the website and saw Master. He felt that Master was amazing (he said he felt something…). Since then, for more than one year, every time when watching the shows, he would have different ideas and rewards. Since the first time he watched Supreme Master TV, he naturally turned to a pure vegan diet. Even until now, he has never wanted to eat meat, and his spirit and body are much better than before. He used to be a homebody, and people didn't like to be with him and never invited him to go out to eat and drink tea. Now, people around him feel that he is slowly changing. His friends attribute it to Supreme Master TV. They even laugh heartily. It seems that his friends are really happy to see his changes. For a long time, his temper was not good and he had no patience. He had unpleasant relations with his family and colleagues. He often kept animosity in his heart, making life difficult for others and himself. The more he discovers that he really has changed, the more cheerful he is. He doesn't care too much about small things and treats others well easily. He used to think that others are obliged to treat him well, while he didn't treat people around him or even animals nicely. After watching the animal anchors on Supreme Master TV, he felt that they are cute and lovely and would make people love them. Now, when seeing stray animals, he no longer has bad thoughts towards them, but hopes that there will be good people to take care of them for life. He explained in particular: Now when mentioning animals, he will not use the word "animal," but uses he or she (pronouns for human beings) instead, because he feels that animals are even more kind and loving than people. Although he has only been a vegan for over a year, one can feel while conversing with him that he is a true vegan from the inside, and has received spiritual inspiration. The endeavor and efforts by Master and the TV staff let people really change from the heart through watching Supreme Master TV, to become gentle, vegan and treat all sentient beings more lovingly. People's souls are touched, sparking their inner goodness and compassion. The existence of Supreme Master TV is more touching and gratifying than anything else. From Xiao Ning in Taipei, Taiwan (Formosa) who loves Supreme Master and all the working staff.

VỀ NGÀI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ

Video
Sách
Bản Tin
Tác Phẩm Nghệ Thuật

Walk The Way of Love

We should use our love, devotional spirit and spirit of care for each other to beautify this world and let our world become more and more meaningful, more and more beautiful. ~ Supreme Master Ching Hai

Xem thêm
Về Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2018-11-22
30 Lượt Xem
Về Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2018-11-21
10 Lượt Xem
Về Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2018-11-20
3 Lượt Xem
Thêm

Sách

Thơ

Wu Tzu Poems

Wu Tzu Poems
Thơ

The Love of Centuries

The Love of Centuries
Thơ

The Dream of a Butterfly

The Dream of a Butterfly
Thơ

Silent Tears

Silent Tears
Tâm Linh

Secrets to Effortless Spiritual Practice

Secrets to Effortless Spiritual Practice
Tâm Linh

I Have Come to Take You Home

I Have Come to Take You Home
Tâm Linh

Coloring Our Lives

Coloring Our Lives
Tâm Linh

Aphorisms 2

Aphorisms 2
Tâm Linh

Aphorisms 1

Aphorisms
Nghệ Thuật

The Real Love

The Real Love
Nghệ Thuật

Loving the Silent Tears 3

Loving the Silent Tears 3
Nghệ Thuật

Loving the Silent Tears 2

Loving the Silent Tears 2
Nghệ Thuật

Loving the Silent Tears 1

Loving the Silent Tears 1
Nghệ Thuật

Celestial Art

Celestial Art
Gia Chánh

Supreme Kitchen 2

Supreme Kitchen2
Gia Chánh

Supreme Kitchen 1

Supreme-Kitchen1
Biến Đổi Khí Hậu

From Crisis to Peace

At conferences, in interviews with journalists and at gatherings with disciples in recent years, Supreme Master Ching Hai has spoken with increasing urgency about Earth’s current climate crisis. As she states, “Our planet is a house that is burning. If we don’t work together with a united spirit to putout the fire, we will not have a home anymore”, But she also offers humankind an uplifting so..
Những Bạn Thú Cao Quý

The Noble Wilds

The Noble Wilds
Những Bạn Thú Cao Quý

The Dogs in My Life

The Dogs in My Life
Những Bạn Thú Cao Quý

The Birds in My Life

The Birds in My Life
Trẻ Em

Your Halo is too Tight!

Your Halo is too Tight!
Trẻ Em

Master Tells Stories

Master Tells Stories
Trẻ Em

God Takes Care of Everything

God Takes Care of Everything
Chuyên Mục Khác

The Realization of Health

The Realization of Health

Thơ

Tâm Linh

Nghệ Thuật

Gia Chánh

Biến Đổi Khí Hậu

Những Bạn Thú Cao Quý

Trẻ Em

Chuyên Mục Khác

Thêm

Bản Tin

Bản Tin

News Magazine No.215

Ở thế giới này dễ tu hành và dễ cải thiện hơn bởi vì có người đau khổ, có thú vật đau khổ, có hoàn cảnh đau khổ, có những hoàn cảnh không hoàn hảo sẽ cảm động lòng từ bi của mình, sẽ đánh thức tâm bác ái của mình, rồi chúng ta có thể mang nó ra, cải thiện nó, cải thiện hoàn cảnh, giúp đỡ người khác. Đó là cách chúng ta tạo..
Bản Tin

News Magazine No.214

Khi vui vẻ thì dĩ nhiên quý vị thu hút từ trường may mắn, hạnh phúc vào thế giới. Ðiều này mang thêm hòa bình, thịnh vượng, tất cả những gì lợi ích hơn và nhiều khẳng định hơn vào thế giới, dĩ nhiên là vậy.
Bản Tin

News Magazine No.213

Mọi thứ trên thế giới này đều lấp lánh bên trong với tình thương và trí huệ, đang đợi dịp bộc lộ ra cho quý vị thấy, trong khi vừa gia trì cho thế giới, vừa tô điểm tất cả những gì mà quý vị thấy. Mỗi vật trên Địa Cầu, dù di động hay đứng yên, khi quý vị nhìn bằng linh hồn, tất cả đều đang làm bổn phận của mình để điểm tô..
Bản Tin

News Magazine No.212

Có nhiều cách khác để bảo vệ thế giới và chính mình. Hãy suy nghĩ và sáng tạo trong sinh hoạt hàng ngày, cố giảm thiểu hoặc thay thế, hoặc cắt bỏ hoàn toàn những gì có thể được, để có lối sống giản dị, lành mạnh và hiền hòa hơn cho chính mình cũng như cho thế giới.
Bản Tin

News Magazine No.211

Khi quý vị thấy những thứ đẹp đẽ, bông hoa, bức tranh, hình ảnh hay được nghe bản nhạc hoặc bài thơ hay, quý vị cảm thấy dễ chịu hơn phải không? Quý vị cảm thấy thư thái hơn và thương yêu hơn phải không? Phải, ở giây phút đó, con tim của quý vị cảm thấy rộng mở, linh hồn quý vị mở rộng, và quý vị thương mọi thứ chung quanh, thươ..
Bản Tin

News Magazine No.210

Vô cùng biết ơntrước sự hy sinh của mọi tạo vật, cám ơn Thiên Đàng và tất cả những gìliên quan đến bữa ăn của mình để mình có đượcquả ngon hay rau ngon, sống hay chín. Cho nên làm gì cũng đừng hãnh diện, bởi vì ở đây chúng ta chỉ là con số không. Bất cứ việc gì,nếu không có Ơn Trên, không có ân điển của Tâm Ấn, quý vị làm..
Bản Tin

News Magazine No.209

Dù sao, mỗi ngày quý vị nên cầu nguyện trước khi thiền. Để “Xin giữ vững lòng quyết tâm tu hành của con. Xin tất cả Thiên Đàng “Kính thưa Thượng Đế Toàn Năng, Chúng Sinh Vũ Trụ Nhân Từ, tất cả Các vị Thiên Đế Hùng Mạnh, Các vị Thiên Đế Toàn Năng, xin giúp con giữ vững sức nhẫn nại tâm linh của con, giữ vững lý tưởng của con, g..
Thêm

Tác Phẩm Nghệ Thuật

Nghệ Thuật Thiên Đàng

Hsihu Center

The Supreme Master once said, “While we are painting or doing things, we have to bring life, energy and happiness to the world, instead of just copying the dark aspect of this world. We can transform this place into a small Heaven!” This video/audio will lead you into this Heaven on Earth, to wander on the little bridges over the stream, and visit the creative pavilions as well as the mysterious..
Nghệ Thuật Thiên Đàng

Heavenly Beauty

Many souls miss their original beautiful heavenly “Home”, and are touched in the deepest part of their hearts by Supreme Master Ching Hai's exquisite art creations. Her works of paintings, photography, clothes designs, jewelry, lamps, poetry and vegan cooking reveal the childlike innocence and joy of the Creator, all of which also have a profound meaning in this physical realm. Supreme Master Ch..
Họa Phẩm

SUMMER

SUMMER
Họa Phẩm

ONCIDIUM PULVINATUM (DANCING ORCHILDS)

ONCIDIUM PULVINATUM (DANCING ORCHILDS)
Họa Phẩm

THE FLOWERS IN THE HEART WILL NOT WITHER

THE FLOWERS IN THE HEART WILL NOT WITHER
Họa Phẩm

PEACEFUL TIME

PEACEFUL TIME
Họa Phẩm

NIGHT VIEW OF YANG MING MOUNTAIN

NIGHT VIEW OF YANG MING MOUNTAIN
Họa Phẩm

INDEPENDENT

INDEPENDENT
Họa Phẩm

ENLIGHTENED

ENLIGHTENED
Họa Phẩm

HOPE

HOPE
Họa Phẩm

THE BEAUTY

THE BEAUTY
Họa Phẩm

FILLED WITH GRACE

Thơ & Nhạc

Traces of Previous Lives Part 2

Traces of Previous Lives Part 2
Thơ & Nhạc

Traces of Previous Lives Part 1

Since the dawn of creation, the enlightened Masters have come to lead us back home to the light. They teach us through spiritual practice, how to listen to the inner heavenly music and follow it to reach God. To remind us of this inner heavenly music, Master sometimes uses the beauties of the physical world music to help us reconnect. Listen as Master’s enchanting vibration fills the atmosphere o..
Thơ & Nhạc

An Ancient Love

Let us gently enter the poetic world of Supreme Master Ching Hai, to rediscover our true self through resplendent and passionate melodies, in this exquisite collection entitled “An Ancient Love.”
Thơ & Nhạc

Dream in the Night

Master recites and sings Her earlier poems with true emotion and sincere feeling, filling every note with Her eternal love and touching the inner depth of the listener.
Thơ & Nhạc

One World of Peace through Music

This spectacular benefit musical gathering featured celebrities and stars from the worlds of Hollywood film and TV music, classical music, traditional Irish music and rock and roll. The event highlighted musical interpretations of Supreme Master Ching Hai's beautiful poetry by world-renowned composers, singers, orchestras and bands.
Thơ & Nhạc

The Real Love The Musical

This three-disc edition also includes a videoconference with the guest of honor Supreme Master Ching Hai, a special gift presentation to six charities, and concert by American icon Don McLean.
Thơ & Nhạc

Loving The Silent Tears The Musical

The show commemorated the 19th Anniversary of Supreme Master Ching Hai Day, which honors the spirit of peace and giving as exemplified by the world-renowned spiritual teacher, humanitarian, poet and artist.
Thơ & Nhạc

Songs & Compositions of The Supreme Master Ching Hai

This collection of songs,composed entirely by Supreme Master Ching Hai,reflects her exquisite artistic style and unique ability to express extraordinary meanings.She has transcended the vast differences among the Chinese, Western, and Aulacese cultures and blended them harmoniously,creating a compilation of many different musical styles.With her heavenly inspiration and de..

"Inspired by the Heavenly Kingdom,brings forth the Truth, virtue and beauty of the glorious realms of heaven." This was the theme of S.M. Celestial Show.

Đèn

THE WISDOM SWORD

THE WISDOM SWORD
Đèn

FIRE EXTINGUISHING

FIRE EXTINGUISHING
Đèn

LONGEVITY

LONGEVITY
Đèn

UNIFICATION

UNIFICATION
Đèn

PERFECTION

PERFECTION
Đèn

THE WESTERN PARADISE

THE WESTERN PARADISE
Đèn

MOON LIGHT

MOON LIGHT
Trang Sức

ELIXIR

Trang Sức

AWAKENING

AWAKENING
Trang Sức

UNITED

UNITED
Trang Sức

EVER SPRING

EVER SPRING
Trang Sức

THE MIDDLE WAY

THE MIDDLE WAY
Trang Sức

ETERNAL LIFE 2

ETERNAL LIFE 2
Trang Sức

ETERNAL LIFE 1

ETERNAL LIFE 1
Trang Sức

PLANET COOL

PLANET COOL
Trang Sức

ETERNAL SPRING

ETERNAL SPRING
Trang Sức

LIMITLESS

LIMITLESS
Quạt Cầm Tay

Milky Way

Milky Way
Quạt Cầm Tay

Liberation

Liberation
Quạt Cầm Tay

Hand Fan No.91

Hand Fan No.91
Quạt Cầm Tay

The Dragons gets the pearl

The Dragons gets the pearl
Quạt Cầm Tay

Zhuangzi's Butterfly Dream

Zhuangzi's Butterfly Dream
Quạt Cầm Tay

Peacock

Peacock
Chuyên Mục Khác

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
Chuyên Mục Khác

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
Chuyên Mục Khác

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
Chuyên Mục Khác

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
Chuyên Mục Khác

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones

Nghệ Thuật Thiên Đàng

Họa Phẩm

Thơ & Nhạc

Thời Trang

Đèn

Trang Sức

Quạt Cầm Tay

Chuyên Mục Khác

Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Để trải nghiệm tốt hơn, vui lòng sử dụng một trong các trình duyệt sau:
Nhấp vào biểu tượng để tải xuống phiên bản trình duyệt mới nhất.Tải xuống an toàn từ trang mạng chính thức của nhà cung cấp.