Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Tìm Kiếm
Danh Mục
Giữa Thầy và Trò

Cho khán giả một thoáng nhìn về những cuộc đàm đạo chân thành giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đệ tử về nhiều chủ đề, từ tâm linh đến đời sống hàng ngày hay những kiến thức quý báu về những cõi giới khác ngoài Địa Cầu.Chúng ta phải mở lòng với tất cả các loại ảnh hưởng cao thượng, tất cả bạn đồng hành cao quý; chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Nếu chúng ta vẫn tin rằng trau dồi tâm thuần khiết của chúng ta, trau dồi trí huệ của chúng ta là mục đích cao nhất của con người, thì chúng ta phải nỗ lực.~ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay)Nhà nhân đạo, Nghệ sĩ, bậc Thầy tâm linh lừng danh thế giới

Sự Hy Sinh Vinh Hiển Của Chúa Giê-su Ki-tô Cho Nhân Loại, Phần 1/6

29:49

Sự Hy Sinh Vinh Hiển Của Chúa Giê-su Ki-tô Cho Nhân Loại, Phần 1/6

Họ không thể hiểu rằng có một cái gì đó khác bên trong phàm thân đó của vị Minh Sư. Bên trong có gì đó quý giá, có gì đó mạnh mẽ, có gì đó có thể nâng họ lên tận bầu trời, vượt ngoài Mặt Trời, vượt ngoài tất cả các thiên hà. Để mang đến cho họ hạnh phúc, hỷ lạc và an bình đời đời. Điều đó rất khó. Thành ra Chúa Giê-su mới phải bị đóng đinh trên thập tự giá.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-26   992 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-26

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 13/13

28:39

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 13/13

Họ muốn chờ tới lúc cả thế giới chết gần hết, trước khi họ chịu nghe hay sao? Trước khi chuyển sang thuần chay? Quay đầu sang hướng tốt hơn, sang đúng hướng, hay là không? Họ cứ bám vào miếng thịt đó để làm gì chứ? Trời ơi. Không có thịt sẽ không chết đâu. (Dạ, dạ đúng.) Điển hình là chúng ta. (Dạ phải.) Điển hình là nhiều đồng tu chúng ta. Hàng triệu người ăn thuần chay, họ có chết đâu.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-25   1333 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-25

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 12/13

27:16

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 12/13

Người mẹ nào mà muốn giết con mình vô cớ như thế, chỉ vì sự tiện lợi, và để có ngoại hình đẹp, thì họ phải nên vào tù. Và họ sẽ xuống địa ngục. Bảo đảm. Chắc chắn. Không ai có thể thay đổi điều đó. Và cho dù cô ta sám hối, tội lỗi của cô ấy sẽ không bị xóa, không xóa cho đến khi cô ấy trả hết toàn bộ nghiệp quả. Gieo nhân nào gặt quả nấy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Luật đó không bao giờ sai. […]
Giữa Thầy và Trò
2022-01-24   1677 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-24

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 11/13

27:56

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 11/13

Có khi họ (người-thân-ếch) đến để an ủi tôi khi tôi đang buồn và nói: “Ồ, xin đừng lo. Đệ tử của Ngài thương Ngài”. Và có khi họ đến nói: “Ồ, mọi người thương Ngài. Xin vui lên”. Như thế đó. Khi tôi buồn và không có ai để nói chuyện. (Ôi.)
Giữa Thầy và Trò
2022-01-23   1878 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-23

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 10/13

26:31

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 10/13

Mỗi ngày tôi thấy có lẽ vài người-thân-côn-trùng chết, vài người-thân-động-vật chết vì mùa đông lạnh hoặc vì đói. Ước gì tôi có thể nuôi toàn thế giới; người đói, người vô gia cư, và cho người bệnh thuốc men, cho người-thân-chim và người-thân-sóc tất cả thức ăn mà họ cần.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-22   1663 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-22

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 9/13

28:20

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 9/13

Thấy đó, chúng ta phải có lòng nhân từ. Quý vị không thể học lòng nhân từ, nhưng có thể cố gắng. (Dạ Sư Phụ.) Và nếu quý vị ăn thuần chay, thì lòng nhân từ, tình thương, phẩm chất yêu thương bẩm sinh của quý vị sẽ xuất hiện. Rồi quý vị sẽ cảm thấy thương hại người vô gia cư; quý vị sẽ cảm thấy thương hại người nghèo và người bệnh. Thật sự thương, không chỉ nói suông.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-21   1977 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-21

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 8/13

27:47

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 8/13

Nếu con người chúng ta có thể tốt bằng nửa những người-thân-chó, thì chúng ta không cần cầu nguyện cho thuần chay hoặc hòa bình thế giới. Tự nhiên sẽ có. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Từ tình thương dành cho nhau. Sao con người lại không thể thương người-thân-động vật?
Giữa Thầy và Trò
2022-01-20   2124 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-20

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 7/13

28:42

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 7/13

Không ai có thể ép mình thương. Quý vị có thể thấy điều đó rất rõ. (Dạ có, thưa Sư Phụ.) Bằng chứng là Phanxicô. Ông này không có tình thương, không từ bi, không cảm thông, không có gì hết, cho những người bị chà đạp tột cùng, bị bóp chẹt, bị đè nát đến không còn gì hết, những trẻ em này. Ông không có tình thương, rõ ràng. Bằng không, ông sẽ bày tỏ nỗi đau buồn của ông ta. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Ít ra xin lỗi và làm điều gì đó.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-19   1893 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-19

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 6/13

28:56

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 6/13

Bởi vì trong pháp thiền Quán Âm của chúng ta, tôi không bao giờ cấm ai, không bao giờ yêu cầu họ thay đổi tôn giáo của họ hoặc thay đổi cách họ thờ phượng. (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Tôi chỉ yêu cầu họ ăn thuần chay và thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày. Đó chỉ là để đóng góp chút thời gian cho chính quý vị và để câu thông với Thượng Đế.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-18   1914 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-18

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 5/13

29:11

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 5/13

Điểm chính là, Công giáo này, họ không có sự hướng dẫn đạo đức nào cả. Tất cả họ đều không khai ngộ, đó là vấn đề. (Dạ đúng.) Hầu hết họ không [khai ngộ]. Làm sao họ khai ngộ được nếu họ không có Minh Sư nào hết, để mở mắt thứ ba cho họ và kết nối họ với Thượng Đế và cho họ thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) của Thượng Đế và để nghe Ngôi Lời của Thượng Đế?
Giữa Thầy và Trò
2022-01-17   1983 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-17

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 4/13

31:28

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 4/13

If you lose spiritual faith, you’re finished, you’re nothing, you’re an empty shell. That’s what all the pedo-priests do to the children. Worse than killing them. (Yes, Master.) They die in anguish, having no faith, cannot even pray to God when they die. It is very scary, but all these priests, they had it too good. They don’t remember. They don’t understand it. And they just think Jesus sacrificed to erase their sin. No, Jesus did that when He was alive for His disciples and maybe their relatives and friends and whomever He met. (Yes, Master.) But after the Master, any Master dies, no more of this blessing, no more of this grace. (Yes, Master.) Other Masters have to do it. Just like a dead professor cannot teach you. Maybe he left some books for you, but you need the living to explain it to you. (Yes, Master.) Or the chemical tests or in the laboratory and all that, you need hands-on experience, (Yes.) from a living professor. (That’s right, Master.) And in any case, a church is a sacred place. It’s for worshiping God and for redeeming yourself, and for giving refuge and healing and comfort to the faithful, not for you to rape children. Is it? (No, Master.) It’s a very simple question. Right? (Yes, Master.) So I don’t know how they tolerate all this time, and all the governments ignore all this all this time. I mean, most governments, most cases, gone, swept under the carpet, like nothing ever happened. (Yes.) So they can continue to do it. It’s too good. Why wouldn’t they?A priest in one lifetime, you don’t know how many children he harms, physically, mentally, psychologically, spiritually; they lost faith. That is the most important point. (Yes, Master.) If you lose spiritual faith, you’re finished, you’re nothing, you’re an empty shell. That’s what all the pedo-priests do to the children. Worse than killing them. (Yes, Master.) They die in anguish, having no faith, cannot even pray to God when they die.Most people, they pray before they die. There’s a priest next to them, and prays for them, with them. (Yes, Master.) These children, they stay in God’s house, being taken care of by God’s people and die in anguish without any ounce of faith in them left, if they could even think of anything. (Yes, Master. Understand.) Or being raped in a locked room with nobody there to help them, to defend for them. Completely delivered and ruined, done, the whole lifetime, not just that moment only. (Yes, Master.)Anything that happens in childhood, you remember forever. (That’s true, Master. Yes.) Especially these ugly, cruel, wicked, devilish impressions from a priest, from the one that you worship and trust. (Yes, Master.) Do you understand how these pedo-priests crush their lives to the core? (Yes, Master. We understand.) Crush everything that they have. Crush everything that God has given to these children. They crush it all, finished, by their raping sexual acts on the children. (Yes, Master.) The effect is deep, it’s forever. It’s killing, it’s murdering them, not just physically. (Yes, Master.) "Teresa Pitt Green (f): I’m also a survivor of child sexual abuse, from when I was very young, over a number of years, by more than one priest. My story can’t cover all of the suicides and the addictions. It can’t cover all of the mental wounds, the acute mental illness, the chronic mental illness that people will courageously manage…All of the medical illnesses, the autoimmune diseases, borne of the heightened cortisol that happens when you live constantly in fear and the loneliness and the isolation and the fear, all of the rejection. We are the damaged goods of our age.""LuisA. Torres Jr. (m): I am a survivor of clergy sex abuse. Abuse of a child is the closest that you can get to murder and still possibly have a breathing body before you. When a child has been abused, particularly by someone whom they trust, you have destroyed the child, you have mortally wounded the spirit and the soul of that child. This is particularly true when the abuser is a priest. You have taken the most holy elements of that child – his connection to God, his innocence and his trust, his faith and his love, and used it as a conduit for evil. You have betrayed it and you have destroyed it. Truly, this is the devil’s best work." Before you die you should remember God. These children cannot, even. (Yes, Master.) They never had enough time to think about God, and they die like that. They also cannot go to Heaven because they don’t remember God. They hated God at the time of death, because they crushed them. And if not, they live the whole lifetime hating God. Why God doesn’t help them? Why God did not take care of them? Why God let these priests live in all luxury and crush them like that? (Yes, Master.) So, the whole lifetime, they will live in hatred of God, and they will go to hell also. (Oh, God.) This is the thing that you should consider and worry about. Not just about their physical damage or death even. (Yes, Master.)God has created humans. Humans must always remember God, so that at the time of death, you won’t forget. But as a child, their faith is already crushed into powder like that. How would they live in God anymore? (Yes, Master.) Unless there’s some miracle that happens, or some enlightened person helps them somehow to regain their faith to repair their damage inside out, otherwise these kids are ruined, done. "Media Report by CBS Pittsburgh Nov. 28, 2018 Reporter (f): The scars of sexual abuse on a child can last a lifetime. And a local man who says he was abused by a Roman Catholic priest is sharing his story. Reporter (m): He has filed a lawsuit and says he has led a tortured life. But he also says he survived while many of his classmates did not. Kirk Rice (m): And I was brutally sodomized by Father Ungar. Interviewer (m): You were raped? Kirk Rice (m): I was raped. I know for a fact that these children, my friends in my classroom, were brutally and viciously sodomized, just like me. Reporter (m): He says all six of those classmates lived tortured lives and are now gone. Two from suicide, the others from drugs and alcohol. Kirk Rice (m): They didn’t make it. They’re dead because they were sodomized. Isn’t that crazy? Rape a little kid and he dies 20 years later. It doesn’t matter. He was raped. He is dead because he couldn’t deal with it.""Media Report by CNN Feb. 20, 2019 Clergy abuse survivor (f): He’s a priest, he’s a Father, he’s near God. He’s like God. The Christ is living in him. He cannot do something like this. I prefer to have been shot by a gun, or if I have just a leg handicap, it’s okay, I can live my life. But here, it’s a murder inside of your heart and of your soul, because it’s about faith also. So, it’s like something is dead in me."If they don’t become gangsters or drug dealers, then it’s a miracle already. (Yes, Master.) With such an experience like that, how can a kid survive? How? (They can’t.) (Destroys them.) Yeah, destroys completely. (Their whole life.) Yeah, they are walking around living like a zombie. (Yes, Master.) That’s what I hate about it. (They also don’t have the support of their parents sometimes, because the parents believe the priest. And even the abused child would report to the parents that this happened, but the parents don’t believe.) Yes, nobody would, nobody could, (Yes, Master.) until now. Maybe some still don’t believe, but at least somebody says something nowadays and reports something and has some evidence. So, they’re going to deal with it, maybe in a lawful way as well, because no matter what, a priest is still a citizen of the world. (Yes, Master.) He’s not in Heaven. Whatever he does in the world, he has to be responsible for it, good or bad. (Yes, Master.) And if he’s a priest from France, then he’s a French citizen as well, just like some people have two jobs. (Yes, Master.) Like my ex-husband, he was a medical student or medical graduate already, but he was driving a taxi, so he was a taxi driver as well. (Yes, right.) President Putin said that he was driving a taxi to make ends meet, when he was poorer. (Yes.) You never know where fate leads you. (Yes.) (Yes, Master.) So, these pedo-priests cannot be forgiven, (No.) not in the eyes of the law and not in the eyes of God either. My God, I really pity them because they don’t know what awaits them. Even if all the governments in this world let them go free, hell will not. The more they are free and the more they enjoy and the more molesting in this world, the more hell-hell they will experience. (Yes, Master.) They will not know. They will cut them into pieces, they will burn them alive, they will put them in oil, and they will make them jump into the nail pond, and stuff like that. And they won’t die. They will just experience pain forever, but they won’t die. Not like you have a physical body, you have too much pain, you can die, (Yes, Master.) or take pills, kill yourself, whatever. In hell you cannot. (Yes.) (Woah. Horrible!) Yes, horrible! Such a pitiful fate and they don’t even know it. They don’t believe in such things. That’s why they dare. (Yes, Master.) They truly don’t believe in God. These pedo-priests and pope, they are anti-Christ. Anti-Christ, anti-churches, anti-God. You can see it well. (Yes, Master.) They’re from hell and to hell they will return. They would never come back to become human again, (Woah.) or at least many millions of years after, enduring forever pain and will suffer more than what they made the children suffer, (Yes, Master.) because this is the way it is. It’s not like you make one mistake and then another will make the same mistake, to punish you one time. No, no, it’s not like that. And especially if you are in the priesthood, you’ve been taught to have morals, compassion. (Yes, Master.) If you did not have it, at least you are taught to have compassion, love, and kindness to others. The way they do it, do they have any of that? (No, Master.) No, they’re worse than evil. They’re worse than the criminals in the world. (It’s true.) They’re worse than serial killers. (Yes.) The serial killers, they just kill, and they die. These children, they live in anguish. They live half dead. They live like zombies. They cannot enjoy life after all this experience. (Yes, Master.) So from now on, I look on them differently. (Yes.) I don’t think I will bow to any priest and give donations anymore. Not that they even need. They don’t care about all this dignity or real respect. Nothing. Otherwise, they wouldn’t have done such damage, (Yes, Master. Yes.) and murderous actions towards the innocent, defenseless. Some even as young as three, four, or five, six. You heard it. You heard it, (Yes, Master. Yes.) you saw it in the news. It’s still alive, not like history.And the government did nothing. It is the journalists, the reporters, mostly, that are finding out about it and listening to the stories of the children, of the survivors. (Yes, Master.) Because, as you say, the parents don’t even believe it. (Yes.) Who would? The parents, I told you, they’re in love. When they’re in love, they’re blind. So, many people even marry murderers from prison. (Yes.) Inside the prison, they go there, they visit, and suddenly fall in love, and they’re married also in prison. Murderers. (Yes, Master.) They don’t see anything anymore. They’re just in love. (Yes, Master.) So many marriages, “love-at-first-sight” marriages are often broken, because they’re too much in love and they don’t see any blemish from their partner, (Yes.) from their life partner, until it’s too late. (Yes, Master.) And then sometimes they suffer abuse, suffer violence at their partner’s, lover’s hands, and some still continue being in love and forgiving, (Yes, Master.) until they’re dead. Or until somebody found out and interfered, or the police found out something, because they had to go to the hospital. And the story comes out, because of the wound, the injuries. (Yes, Master.) Otherwise, nobody would know that she or he suffered abuse or violence at home. Many violent acts occur at home. After they drink, they can’t remember anything anymore. “Who? Who is wife? Who are you?” (Yes.) (Whoa.) In the old time, there’s a story about somebody who is forced to do one sin from the Five Precepts, he has to do one thing wrong. Either killing, kill his mother or beat his wife, or go stealing until he’s caught, so that they can catch him and punish him or jail him or kill him, such things like that, or to drink alcohol. So, he chose to drink alcohol because he thought that’s only him. He’d just get drunk and not harm anybody else. OK? (Yes, Master.) But after they gave him alcohol and he kept drinking, he liked it and he drank more, and then he went home and talked nonsense. And the mother scolded him and then he killed her. (Whoa.) And then the wife came to try to interfere, to stop him. Then he also beat her up and then he went stealing things and did all kinds of things in this kind of stupor. Drunkenness, and the situation. So he broke all Five Precepts. (Yes.) He committed all five sins, all because of alcohol. (Yes, Master.)
Giữa Thầy và Trò
2022-01-16   1996 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-16

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 3/13

29:16

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 3/13

Nó rất đáng sợ, nhưng tất cả những linh mục này, họ đã có quá nhiều thứ tốt. Họ không nhớ. Họ không hiểu nó. Và họ chỉ nghĩ Chúa Giê-su hy sinh để xóa tội lỗi của họ. Không, Chúa Giê-su đã làm vậy khi Ngài còn tại thế cho đệ tử của Ngài và có lẽ thân nhân bạn bè của họ và bất cứ ai Ngài gặp. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng sau vị Minh Sư, bất kỳ vị Minh Sư nào qua đời, không còn phước lành này nữa, không còn ân điển này nữa.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-15   2197 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-15

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 2/13

33:44

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 2/13

Rượu là thứ tệ nhất mà quý vị có thể uống. Nhưng họ cho phép uống, thả dàn. Họ có thể uống bất cứ lúc nào. (Dạ.) Nhưng Chúa Giê-su đâu có uống. (Dạ.) Cấm chất gây say, nghiện, (Dạ Sư Phụ.) tất cả những thứ đó. Trong Phật giáo, mọi trường hợp. Trong Công giáo cũng vậy, phải không? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và họ biết rồi. Rượu sẽ dẫn quý vị đến nhiều tội lỗi khác.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-14   2705 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-14

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 1/13

38:07

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta, Phần 1/13

Tôi chắc chắn có nhiều người xứng đáng hơn để ngồi trong Thành Vatican so với những kẻ Vati-gang này. (Dạ đúng, Sư Phụ.) Tôi chắc chắn vậy. Nhiều người có ý thức hơn, khai ngộ hơn, nhiều trách nhiệm hơn, đạo đức hơn, có phẩm hạnh hơn, nhiều quan tâm hơn, nhiều từ bi hơn, nhiều tình thương hơn.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-13   3421 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-13

Vua Một Năm, Phần 9/9

25:12

Vua Một Năm, Phần 9/9

Như khi tôi ở Ấn Độ, tôi không có thức ăn ngon trừ bánh chapati, dưa leo, và bơ đậu phộng. Thỉnh thoảng, một bánh samosa. Nhớ không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) Nhưng đó là một cuộc sống tự tại. Tôi không nhớ là có lúc nào tôi có được cuộc sống tốt hơn lần đó không. Không hề có.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-12   2932 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-12

Vua Một Năm, Phần 8/9

28:02

Vua Một Năm, Phần 8/9

Minh Sư tại thế là nơi nương náu tốt nhất của quý vị. Minh Sư quá khứ cũng có thể giúp quý vị ở mức độ nào đó. (Dạ phải.) Nhưng không thể dẫn quý vị đến khai ngộ. Không nhanh lắm, không dễ lắm. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng.) Có thể dạy quý vị điều gì đó. Đôi khi có thể hiện ra cho quý vị thấy, giúp quý vị trong lúc khó khăn, nếu quý vị thành tâm và nếu quý vị có chút nhân duyên. Nhưng khai ngộ thì không được. Phải cần có Minh Sư tại thế.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-11   3433 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-11

Vua Một Năm, Phần 7/9

25:42

Vua Một Năm, Phần 7/9

Cho nên, truyện này nhắc nhở rằng chúng ta không phải chỉ có thế giới hiện hữu này để sống. Bất kể giàu có bao nhiêu, rồi chúng ta cũng sẽ ra đi. Bởi vì chúng ta đã vất vả cả đời chỉ để kiếm được cuộc sống giàu có hoặc thoải mái, nhưng rồi, chúng ta sẽ phải rời bỏ tất cả không mang theo gì, và đi một mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và thậm chí không biết số phận gì đang đợi chúng ta.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-10   3251 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-10

Vua Một Năm, Phần 6/9

27:57

Vua Một Năm, Phần 6/9

Thừa tướng nói với anh ta: “Tâu Bệ hạ. Thần nghĩ cũng không thành vấn đề nếu kể với bệ hạ tất cả sự thật. Bởi vì vị thần chăm sóc vùng đất này luôn luôn hết lòng cầu nguyện xin Thượng Đế ban cho chúng thần, mỗi năm, một vị vua mới. Vì vậy Thượng Đế đã nghe lời cầu nguyện của chúng thần. Do đó, mỗi năm, mỗi 12 tháng, Ngài gửi cho chúng thần một người như bệ hạ.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-09   3041 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-09

Vua Một Năm, Phần 5/9

28:40

Vua Một Năm, Phần 5/9

Nhưng không phải Thượng Đế Toàn năng là Đấng đã làm điều đó mà là kẻ đã mượn Lực lượng của Thượng Đế để tạo ra thế giới này, chẳng hạn. (Dạ Sư Phụ.) Y muốn cách đó. Y muốn con người phải phấn đấu. Và rồi phái cả ác quỷ xuống để cám dỗ họ làm điều sai, rồi trừng phạt họ. Xem hậu quả, xem chuyện gì xảy ra.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-08   2773 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-08

Vua Một Năm, Phần 4/9

28:36

Vua Một Năm, Phần 4/9

Cho nên, đây là thời điểm hủy diệt. (Đúng vậy ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Thời gian khoan hồng đã qua rồi. (Trời ơi.) Ngay cả chóp cuối của đuôi khoan hồng cũng đã qua rồi. (Trời ơi.) Vì vậy, con người sẽ không được tha thứ. Chúng tôi làm việc không ngừng với các Thiên Đàng, cố gắng cứu càng nhiều càng tốt, nhưng cuối cùng, tất cả họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho hành động và lối sống của chính họ.
Giữa Thầy và Trò
2022-01-07   3184 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2022-01-07
Đi Tới Trang
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề