Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Tìm Kiếm
Danh Mục
ĐẶC BIỆT!
Giới Thiệu Phim Tài Liệu

LỐI DINH DƯỠNG DẪN TỚI TUYỆT CHỦNG

1:08

LỐI DINH DƯỠNG DẪN TỚI TUYỆT CHỦNG

Chúng ta không còn thời gian nữa. Và có một ngành công nghiệp đang góp phần vào sự phá hủy nhiều hơn bất kỳ ngành công nghiệp nào khác. Ngành chăn nuôi (lấy thịt) là ngành công nghiệp tàn phá nhất trên Địa Cầu chúng ta. Hôm nọ chúng tôi xoay sở đánh bại một đề xuất luật mà đáng lẽ sẽ có tác động khổng lồ. Đây là một vấn đề quá rõ rệt mà không ai muốn nói tới. ĐÃ TỚI LÚC PHƠI BÀY SỰ THẬT Chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi: phép lạ màu xanh nhỏ bé này. LỐI DINH DƯỠNG DẪN TỚI TUYỆT CHỦNG Để biết thêm thông tin xem phim tài liệu này tại đâu, xin viếng: eating2extinction.com
Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2021-09-18   7557 Lượt Xem
Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2021-09-18

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Người Thay Đổi Cục Diện

2:20

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Người Thay Đổi Cục Diện

Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-27   9801 Lượt Xem
Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-27

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Dominion

1:08

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Dominion

Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17   2888 Lượt Xem
Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Sự Thật Về Thịt

1:20

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Sự Thật Về Thịt

Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17   2904 Lượt Xem
Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Lò Sát Sinh

0:53

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Lò Sát Sinh

Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17   2657 Lượt Xem
Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Sống và Để Kẻ Khác Sống

3:12

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Sống và Để Kẻ Khác Sống

Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17   2807 Lượt Xem
Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Chấm Dứt Ăn Thịt

1:43

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Chấm Dứt Ăn Thịt

Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17   2845 Lượt Xem
Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Chúng Sinh Địa Cầu

1:05

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Chúng Sinh Địa Cầu

Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17   2726 Lượt Xem
Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Sự Thật Về Sức Khỏe

1:16

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Sự Thật Về Sức Khỏe

Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17   2694 Lượt Xem
Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Nĩa Thay Dao

2:09

Giới Thiệu Phim Tài Liệu: Nĩa Thay Dao

Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17   2663 Lượt Xem
Giới Thiệu Phim Tài Liệu
2019-11-17
Đi Tới Trang
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề