Tìm Kiếm
Tiếp Theo

Khoa Học và Tâm Linh

Khoa Học Của Tương Lai - Sự Sống Vượt Xa Ranh Giới Nhân Loại

2017-12-16
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Laura Eisenhower-the great-granddaughter of Dwight D. Eisenhower, former president of USA. She believes that while in office President Eisenhower met with extraterrestrials, and she too has been in touch with extraterrestrials and seen UFOs. She believes our world has lost its natural order, as the feminine energy has been overwhelmed by the masculine energy, and this must change for the planet to be uplifted in consciousness.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android