Tìm Kiếm
Tiếp Theo

Khoa Học và Tâm Linh

Trí Tuệ Cổ Xưa Của Người Maya K’iche, Phần 1/3

2018-05-16
Ngôn Ngữ:English,Spanish(Español)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Ms. Claudia Orozco López is a revered indigenous K’iche’ Mayans “time counter”, and a mediator between the mundane and cosmic energies. A “time counter” knows when an auspicious day will be for a particular activity, because all situations have to do with the energies that move within the specific moments of time or move within each particular day. In the people that Ms. Orozco has support, many things change in their body, in their DNA, in their blood, physical alterations, emotional disturbances.
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android