Tìm Kiếm
Tiếp Theo

Khoa Học và Tâm Linh

Cuộc Phỏng Vấn ở Roswell: Sự Hiểu Biết Sâu Sắc Về Lịch Sử Vũ Trụ Học Của Nhân Loại, Phần 1/3

2018-04-09
Ngôn Ngữ:English,Mandarin Chinese(中文)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Matilda O’Donnell McElroy was a core member of the military intelligence team dealing with the Roswell incident, and a witness at the crash site. Decades years later, the book “Alien Interview” was published. The book contains the notes and secret documents of Matilda O’Donnell McElroy about the Roswell incident. Ms. McElroy witnessed part of the crash and saw three alien bodies. She was the only person who could communicate telepathically with Airl, and Airl was the only being who survived the crash. Later, she personally interviewed Airl, Airl told her where they came from, and why they came to the Earth.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android