Tìm Kiếm
Tiếp Theo

Khoa Học và Tâm Linh

Phong Thủy: Cân Bằng Năng Lượng Của Thiên Địa, Phần 3/3

2018-02-07
Ngôn Ngữ:English,Mandarin Chinese(中文)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
We are speaking with Mr. Shiang-Wuan Ke, a renowned feng shui master and professional architect from Taiwan (Formosa), who has studied this intricate science for 20 years. In feng shui, an environment or building can have two types of energy. Auspicious energy and ominous energy. Mr. Ke shares us some fascinating facts about these two energies, and how to get good feng shui energy.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android