Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Tạo Phép Mầu Bằng Tinh Thần Khẳng Định, Phần 3/6

2021-07-13
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Vì chó hiểu ngôn ngữ qua hình ảnh. Bất cứ từ nào quý vị nói thì nó lập thành một bức ảnh, một tấm hình trong đầu họ. Vì vậy mà chó hiểu được quý vị hết sức rõ ràng, không lầm lẫn chi hết. Mỗi ngôn ngữ, mỗi chữ đều có một ký hiệu vô hình. Nên tôi mới nói quý vị phải thanh tịnh hóa lời nói, đúng không? Vì nó ảnh hưởng đến người nghe, và nó có một ý nghĩa thật sự.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android