Lịch phát sóng

  
3, 6, 9, 12 AM/PM
1.無上藝術
2.靈性與藝術
1, 4, 7, 10 AM/PM
3.焦點新聞
4.放眼看世界
2, 5, 8, 11 AM/PM
5.美好人 美好事
6.素食主義
**Timezone:Asia/Taipei(UTC+8)
*MISSED YOUR SHOW? CLICK HERE!
**Please use Google Chrome, Microsoft Edge, FireFox, Safari or Opera

Các chương trình và tin tức mới nhất

Lời dạy của Sư Phụ

Ăn Thuần Chay

Thông điệp quan trọng